Παρακάτω θα βρείτε μια συνοπτική έκδοση του χάρτη κατάρτισης για κάθε προφίλ εργασίας. Θα δείτε με μια ματιά τις διαφορετικές ενότητες μάθησης και το περιεχόμενό τους μαζί με τους μαθησιακούς στόχους.

Πίσω στην κορυφή
Broken image
DIGITAL MEDIA SPECIALIST
Χάρη σε αυτόν τον χάρτη εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ισχυρές ψηφιακές καμπάνιες μάρκετινγκ και στρατηγικές που θα βοηθήσουν τις εταιρείες να επιτύχουν τους σκοπούς και τους στόχους τους, θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια για να προσελκύσουν δυνητικούς πελάτες, και τρόπους να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας και την αφοσίωση των πελατών.
Show more
Show less
Broken image
GRAPHIC DESIGNER
Ο σκοπός αυτής του εκπαιδευτικού χάρτη είναι να εισαγάγει τους καταρτιζόμενους σε πολλούς από τους βασικούς τομείς της γραφιστικής, να τους εξοικειώσει με διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού όπως το Adobe InDesign, το Photoshop και το Illustrator, να τους μάθει πώς να τις χρησιμοποιούν, αλλά και πώς να αξιοποιούν τη δημιουργικότητά τους ώστε να χτίσουν ένα ισχυρό brand.
Show more
Show less
Broken image
JUNIOR WEB DEVELOPER
Ένας Web Developer είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο μιας εταιρείας και για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, διασφαλίζοντας την επικοινωνία μεταξύ της διεπαφής και του διακομιστή. Οι καταρτιζόμενοι θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού ώστε να διασφαλίζουν ότι η απόδοση ενός ιστότοπου είναι εντός των προδιαγραφών και των τεχνικών απαιτήσεων.
Show more
Show less
Broken image
DATA PROTECTION SPECIALIST
Το κύριο καθήκον ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι να χειρίζεται δεδομένα που μπορεί να είναι ευαίσθητα. Αυτή η κατάρτιση θα σας παρέχει όλα τα εργαλεία για τη συλλογή, αποθήκευση και σωστή χρήση δεδομένων με βάση τους νόμους που ρυθμίζουν την ασφαλή χρήση τους και τη συμμόρφωσή με τον κανονισμό GDPR.
Show more
Show less
Broken image
PROJECT COORDINATOR
Αυτός ο χάρτης κατάρτισης θα σας εξοπλίσει με τις βασικές δεξιότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται για να αποτελέσετε μέλος μιας ομάδας διαχείρισης έργου σε οποιονδήποτε οργανισμό. Θα παρουσιαστεί η χρήση ψηφιακών εφαρμογών και λογισμικού, καθώς αποτελούν βασικά συστατικά της εργασίας του Διαχειριστή Έργου, αλλά θα έχετε και την ευκαιρία να αναπτύξετε τις διοικητικές και οργανωτικές ικανότητές σας.
Show more
Show less

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από 

grant logo

Το πρόγραμμα Νο 2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” επιχορηγείται με  2.714.304 € από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία μέσω του ΕΟΧ και του Νορβηγικού Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση. Στόχος του έργου είναι η αύξηση της συμμετοχής νεαρών γυναικών της ΕΕ, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, στην ψηφιακή ατζέντα.

© WOMEN4IT2022