Εργαλειοθήκη Απασχόλησης
Το πρόγραμμα Νο 2017-1-094 “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” επιχορηγείται με 2.714.304 € από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία μέσω του ΕΟΧ και του Νορβηγικού Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση. Στόχος του έργου είναι η αύξηση του αριθμού νεαρών γυναικών της ΕΕ, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, στην ψηφιακή ατζέντα.
Εργαλειοθήκη για νεαρές γυναίκες
Αυτή η εργαλειοθήκη είναι ένας πρακτικός οδηγός που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι σημαίνει να εργάζεστε σε μια θέση εργασίας στον ψηφιακό τομέα και γιατί πρέπει να το βλέπετε αυτό ως μια συναρπαστική πορεία σταδιοδρομίας. Παρέχει μια σειρά βασικών αρχών και συστάσεων που, σε συνδυασμό, θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις ευκαιρίες, τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που ίσως αντιμετωπίσετε, αλλά και διάφορες άλλες πρακτικές που μπορεί να σας χρησιμεύσουν.
Εργαλειοθήκη για εργοδότες
Η εργαλειοθήκη αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία Women4IT και τους οργανισμούς που την απαρτίζουν από τη Λετονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Μάλτα, τη Λιθουανία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, τη Νορβηγία και τη Ρουμανία. Το πρόγραμμα Women4IT αναπτύσσει τις ψηφιακές ικανότητες των νεαρών γυναικών που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους μέσω μιας εναλλακτικής, ολοκληρωμένης προσέγγισης.
Πίσω στην κορυφή

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από 

grant logo

Το πρόγραμμα Νο 2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” επιχορηγείται με  2.714.304 € από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία μέσω του ΕΟΧ και του Νορβηγικού Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση. Στόχος του έργου είναι η αύξηση της συμμετοχής νεαρών γυναικών της ΕΕ, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, στην ψηφιακή ατζέντα.

© WOMEN4IT2022