Lai palīdzētu sievietēm iekļauties informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē, nevalstiskā organizācija "Riga TechGirls" uzsākusi vēstnešu un mentoru iniciatīvu "TechMentor", informēja "Riga TechGirls" pārstāve Anna Andersone.

IT Izglītības fonda un "Accenture" uzdevumā veiktajā domnīcas "Providus" pētījumā secināts, ka Latvijā joprojām trūkst izpratnes par ieguvumiem no vienlīdzīgas sieviešu un vīriešu līdztiesību nodrošināšanas IT nozarē. Tāpat secināts, ka ievērojamā dzimumu pārstāvniecības disproporcija šajā nozarē ir cieši saistīta ar sabiedrībā dziļi iesakņotajiem stereotipiem, ka tehniskās zinātnes, tehnoloģijas ir vairāk piemērotas vīriešiem.

Sabiedriskās domas aptauja, kuras pamatā bija dati no pētījumu centra SKDS, parādīja, ka sabiedrībā daļa profesiju tiek cieši saistītas ar dzimumu.  75% respondentu ir vienalga, kura dzimuma pārstāvis nodrošina bankas konsultācijas, bet lielākā daļa jeb 86% iedzīvotāju bērna pieskatīšanu uzticētu sievietei, bet 88% automašīnas labošanu – vīrietim. Lielākā daļa jeb 71% respondentu sava tālruņa vai datora remontu arī uzticētu vīrietim, nevis sievietei.

IT nozarē strādājošās sievietes pētījuma ietvaros veiktajās fokusgrupās dalījās pieredzē un norādīja, ka, uzsākot darbu IT profesijā, ir saskārušās ar neuzticēšanos viņu profesionālajām spējām no kolēģu vai klientu puses.  Tāpat vairākos gadījumos sievietes atzinušas, ka viņu karjeru atklātā vai mazāk atklātā veidā ievērojami palēninājusi loma ģimenē – atbildība par bērniem vai iespējamība, ka pārskatāmā nākotnē tādi būs, kad darba devējs, apzinoties darba kavēšanas risku, sievietēm uzticējis mazāk atbildīgus pienākumus. Sievietes ir pieredzējušas arī nelabvēlīgu attieksmi, piemēram, seksuāla rakstura jokus.

Aptaujā noskaidrots arī, ka sievietes nedaudz vairāk kā vīrieši novērtē dažādību kā ieguvumu uzņēmumam, tomēr nevar novērot, ka darbinieki to apzinātos kā nozīmīgu trūkumu. Lai arī sievietes apzinās nepieciešamību lauzt priekšstatu par šo nozari kā vīriešiem piemērotāku, vienlaikus izjūt apdraudējumu no īpaši tam paredzētajām aktivitātēm, jo baidās, ka lielāka uzmanība dzimumam mazinās sieviešu profesionālo spēju nozīmi.

"Providus" pētījums tika veikts no janvāra līdz maijam, kas ietvēra SKDS aptauju, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, kā arī intervijas ar nozares ekspertiem, fokusgrupas un anonīmas aptaujas.

"Lai mazinātu stereotipus un palīdzētu vairākām cilvēku grupām iekļauties IT nozarē, kā arī pievērstu sabiedrības uzmanību vienlīdzīgas darba samaksas jautājumiem, no 3. jūnija uzsākam "TechMentor" – IT vēstnešu iniciatīvu un mentoru programmu.

Dalībnieces no savas puses apņemas veicināt IT nozares prestiža celšanu un savu iegūto zināšanu nodošanu tālāk – īpašu uzmanību pievēršot meiteņu un sieviešu iesaistei IT nozarē.

Vēstneses apņemas aprunāties ar vismaz vienu pazīstamu meiteni vai sievieti, lai viņai pastāstītu par karjeras iespējām IT nozarē un atbildētu uz ieinteresējošajiem jautājumiem," skaidroja "Riga TechGirls" vadītāja Anna Andersone.

Mentoru programma šobrīd apvieno aptuveni 70 dažādus ekspertus, kas apņemas sniegt noderīgus padomus sievietēm dažādos posmos. Mentori ir apņēmušies vismaz stundu veltīt programmas dalībniekam, lai viņu iedrošinātu noticēt saviem spēkiem uzsākt karjeru IT nozarē, turpināt studijas vai atrast savu vietu nozarē.

"Mēs aicinām iesaistīties citus mentorus un vēstnešus, tai skaitā vīriešus, lai visi kopā neturētu sveci zem pūra, bet palīdzētu nozarē mazināt stereotipus, kas dotu ilgtermiņa ieguvumus ekonomikai kopumā," piebilda Andersone.

"TechMentor" – IT vēstnešu iniciatīvu un mentoru programmu atbalsta sabiedrībā un nozarē pazīstamas līderes, tai skaitā Valsts pirmā lēdija Andra Levite, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidente Signe Bāliņa, "Latvijas Mobilais telefons" (LMT) viceprezidente Laura Keršule, "Accenture" Talantu studijas vadītāja Latvijā Zanda Arnava, "Microsoft" vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa, Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāja Olga Barretu-Gonsālvisa, "Infogram" līdzdibinātāja Alise Dīrika, Rīgas Tehniskās universitātes doktorante, zinātniskā asistente Māra Pudāne un citas IT līderes.

"Riga TechGirls" mājaslapā ir pieejams IT Vēstnešu memorads. Ikviena sieviete, kas atbalsta tajā izvirzītos punktus un apņemas personīgi aprunāties ar pazīstamu meiteni vai sievieti par karjeras iespējām IT nozarē, ir aicināta parakstīt memorandu.

"TechMentor" – IT vēstnešu iniciatīvas un mentoru programmas – partneri ir "Riga TechGirls" un IT uzņēmums "Accenture", bet atbalstītāji – "Microsoft" un LMT. "Riga TechGirls" ir pirmā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir iedvesmot un izglītot sievietes apgūt programmēšanas pamatus un attīstīt digitālās prasmes.

Augšup

Projekta īstenošana:

grant logo

Starptautiskas partnerības projekts Women4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

© WOMEN4IT2020