Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
Περισσότερα για τους Α.Ε.Π.
Φίλτρα
Γλώσσα
Προφίλ Εργασίας
Τύπος Α.Ε.Π.
DigComp
Γλώσσα
en
gr
Προφίλ Εργασίας
Τύπος Α.Ε.Π.
Broken image
Video
Broken image
Αρχείο ήχου
Broken image
Βιβλίο
Broken image
Παρουσίαση
Broken image
Σύνδεσμος
Broken image
Έγγραφο
DigComp
Περιήγηση, αναζήτηση, φιλτράρισμα δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
Αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
Διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου
Αλληλεπίδραση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
Συμμετοχή στα κοινά μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
Συνεργασία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
Netiquette
Διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας
Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
Ενσωμάτωση και εκ νέου επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου
Πνευματικά δικαιώματα και άδειες
Προγραμματισμός
Προστατευτική συσκευή
Προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου
Προστασία της υγείας και της ευεξίας
Προστατεύοντας το περιβάλλον
Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
Προσδιορισμός αναγκών και τεχνολογικών απαντήσεων
Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
Εντοπισμός των κενών στις ψηφιακές ικανότητες
Αποτελέσματα Α.Ε.Π.
Broken image
1. Computer Essentials - Syllabus

This document details the syllabus for ECDL / ICDL Computer Essentials. The syllabus describes, through learning outcomes, the knowledge and skills that a candidate for ECDL / ICDL Computer Essentials should possess. The syllabus also provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

Broken image
1. Digital Marketing - Syllabus

This document details the syllabus for the Digital Marketing module. The syllabus describes, through learning outcomes, the knowledge and skills that a candidate for the Digital Marketing module should possess. The syllabus also provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

Broken image
1. Online Collaboration - Syllabus

This module sets out concepts and skills relating to the setup and use of online collaborative tools, such as storage, productivity applications, calendars, social media, web meetings, learning environments, and mobile technology.

Broken image
1. Online Essentials - Syllabus

This document details the syllabus for ECDL / ICDL Online Essentials. The syllabus describes, through learning outcomes, the knowledge and skills that a candidate for ECDL / ICDL Online Essentials should possess. The syllabus also provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

Broken image
1. Spreadsheets Syllabus

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students.

Broken image
10 Basic Netiquette Rules

The rules of etiquette are just as important in the digital world as they are in the real world—and poor netiquette (online etiquette or Internet etiquette) can stick around to haunt you for much longer. Follow these basic rules of netiquette to avoid damaging your online and offline relationships and protect your reputation.

Broken image
12 Rules for Project Management

 But this set of Project Management rules is valuable guidance to all of us. 

Broken image
2. Computer Essentials - quick reference guide

This module sets out essential concepts and skills relating to the use of devices, file creation and management, networks and data security.

Broken image
2. Digital Marketing - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to the fundamentals of digital marketing.

Broken image
2. Online Collaboration - Quick Reference Guide

This module sets out concepts and skills relating to the setup and use of online collaborative tools, such as storage, productivity applications, calendars, social media, web meetings, learning environments, and mobile technology.

Broken image
2. Online Essentials - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to web browsing, effective information search, online communication and e-mail.

Broken image
2. Spreadsheets - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to understanding the concept of spreadsheets and using a spreadsheet to produce accurate work outputs.

Broken image
3. Computer Essentials E-Notes

The ECDL Computer Essentials module introduces you to the world of computers, ICT, and software, helping you start your journey into using computers and digital devices for work and leisure. Almost every industry in the world utilises computers and digital devices in some way, and having the core skills to complete common technology tasks, is essential for workers.

Broken image
3. Digital Marketing - eNotes

With the rapid rise of consumers using the Internet for work, communication, shopping and recreation, virtually every organisation should have an online presence and be effectively leveraging digital marketing opportunities. This means keeping up-to-date with online tools and knowing how to use them to achieve overall business and marketing goals.

ICDL Digital Marketing will guide you through the key skills you need to achieve your digital marketing goals. ICDL Digital Marketing sets out essential concepts and skills relating to the fundamentals of digital marketing, including creating a web presence, optimising content for search engines, using social media platforms, carrying out online marketing across a range of services, as well as monitoring and improving campaigns using analytics.

Broken image
3. Online Collaboration - eNotes

Being capable of hosting and taking part in online work sessions and meetings is a core skill for the modern professional. This module covers the key skills needed to understand the main concepts relating to online collaboration and cloud computing. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, you will be in a position to become certified in an international standard in this area -ECDL Online Collaboration.

Broken image
3. Online Essentials- eNotes

ECDL Online Essentials establishes the core concepts and skills relating to web browsing, effective information search, online communication and e-mail. Having completed this module you will be able to:

- Understand web browsing and online security concepts;

- Use the web browser and manage browser settings, bookmarks, and web outputs;

- Search effectively for online information and critically evaluate web content;

- Understand key copyright and data protection issues;

- Understand concepts of online communities, communications and e-mail;

- Send, receive e-mails and manage e-mail settings;

- Organise and search e-mails and use calendars.

Broken image
3. Spreadsheets - eNotes

This module gives you the skills to operate spreadsheet software, including the most common commercial and open-source offerings.Spreadsheets maintain an important role in business operations, and having the knowledge to utilise their functions, formulas and features is a necessary requirement for any worker. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, you will be in a position to become certified in an international standard in this area -ECDL Spreadsheets.

Broken image
4. Computer Essentials - presentation

This presentation prepares the learner for his learning journey, starting from the very basic, so as to accompany him until the finishing of the lesson. 

Broken image
4. Digital Marketing - online video

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students. 

Broken image
4. Digital Marketing - presentation

Digital Marketing (aka Internet or online marketing), can be described as the set of techniques and technologies used to promote brands, products and services to consumers over a range of online channels.​

Broken image
4. Excel Video Lecture
Broken image
4. IT Security - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
4. Online Collaboration - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
4. Online Essentials Presentations

This presentation prepares the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, so as to accompany him until the end of the lesson. 

Broken image
4. Spreadsheets - online video

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students. 

Broken image
5. Computer Essentials - Video Lecture

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students. 

Broken image
5. Online Collaboration - Video

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students. 

Broken image
Adobe Illustrator CS5: Εισαγωγή στα σχήματα

Το μάθημα αυτό, ένα ωριαίο βίντεο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του Adobe Illustrator, ενός προγράμματος σχεδίασης που απευθύνεται σε όσους χρειάζονται την ψηφιακή επεξεργασία διανυσματικών γραφικών στην εργασία τους, όπως π.χ. σε φωτογράφους, γραφίστες, σχεδιαστές, μηχανικούς, κ.ά.

Broken image
App Development

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τα βασικά για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας απλό οπτικό προγραμματισμό με πλακίδια.  Το μάθημα περιέχει τις εξής ενότητες: 1. Γνωριμία με το App Inventor, 2. Pet the kitty, 3. Speak to Me, 4. Tourist Photo Guide, 5. Εφαρμογή ζαριών, 6. Ζωγραφική με τα δάκτυλα.

Broken image
Arduino - Βασικές αρχές

Στο μάθημα αυτό συμπεριλαμβάνονται βασικά στοιχεία για την τεχνολογία Arduino, ως εισαγωγή στον προγραμματισμό όσων δεν είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη λογισμικού, ενώ προσφέρει γνώσεις για ψηφιακούς αυτοματισμούς.  Το μάθημα  μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες, τον προγραμματισμό, τους αυτοματισμούς και τα ηλεκτρονικά.

Broken image
Brainstorming techniques to create new innovative ideas

Video about different brainstorming techniques to solve problems and create ideas. “Brainstorming is a good way to pick a lot of thoughts quickly and intuitively. It's best to do this with a group of diverse people, so you have lots of different brains to explore”

Broken image
Color combinations and how to apply them

When it comes to design, finding the perfect color combination can be your winning secret to having an eye-catching creation. You could say, it’s one of the most important steps in creating a polished look. In the material you will find information about the basics of color theory and color combinations.

Broken image
Computing - Teacher Handbook

The ECDL Computing module sets out the skills and competences relating to computational thinking and coding and will guide you through the process of problem solving and creating simple computer programs. Based on the ECDL Computing syllabus, this module will help you understand how to use computational thinking techniques to identify, analyse and solve problems, as well as how to design, write and test simple computer programs using well structured, efficient and accurate code.

Broken image
Computing eNotes

The ECDL Computing module sets out the skills and competences relating to computational thinking and coding and will guide you through the process of problem solving and creating simple computer programs. Based on the ECDL Computing syllabus, this module will help you understand how to use computational thinking techniques to identify, analyse and solve problems, as well as how to design, write and test simple computer programs using well structured, efficient and accurate code.

Broken image
Computing Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Computing Syllabus

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to use computational thinking and coding to create simple computer programs.

Broken image
Creating Digital content

In the realm of online business, digital content should be developed in a way to get new customers, users, and views. Learning material topics: Context and formats of digital content to support entrepreneurship; Creating presentations; Creating and editing simple photo and video content; Developing simple infographics; Introduction to principles and tools for webpage development; Publishing, storing and sharing digital content and Intellectual property rights.

Broken image
Cybersecurity

The Cybersecurity course builds on the general notion of risk online and associated concepts (asset, vulnerability, threat, impact) to drive a general approach to securing one’s digital life. It provides learners with the necessary information to grasp the threats around their digital activities, as well as define appropriate and proportional countermeasures to address those threats. Sign-up for free with Google.

Broken image
Data analysis process

What is the data analysis process? What steps are involved, and how do they relate to the wider discipline of data analytics? In this video, you will find a step-by-step guide to the process, detailing each stage and where it fits into a data analyst’s work!

Broken image
Data Protection - eNotes

The ECDL Data Protection module sets out essential knowledge relating to data protection concepts and principles, data subject rights, the implementation of data protection policies and measures, and regulatory compliance.

Broken image
Data Protection - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Data Protection - Quick Reference Guide

This module sets out essential knowledge relating to data protection concepts and principles, data subject rights, the implementation of data protection policies and measures, and regulatory compliance.

Broken image
Data Protection - Syllabus

This document details the syllabus for the Data Protection module. The syllabus describes, through learning outcomes, the knowledge and skills that a candidate for the Data Protection module should possess. The syllabus also provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

Broken image
Design thinking

The guide describes the entire design thinking process, offers methods for learning the different steps of the process and describes 6 practical examples of application. The manual is complemented by guidelines that allow trainers to try out the design thinking process described in the examples with their own team in order to implement the method in their own organisation or network.

Broken image
Digital Marketing - Οι 15 Βασικές Έννοιες

Ένα σύντομο βίντεο που περιλαμβάνει βασικές έννοιες που ενδιαφέρουν όσους κάνουν τα πρωτα τους βήματα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ ή τους ενδιαφέρει η  online προώθηση της επιχείρησής τους. 

Broken image
Doodle – Προγραμματισμός εκδηλώσεων

Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Doodle όπως είναι ο προγραμματισμός εκδήλωσης και η δήλωση συμμετοχής σε εκδήλωση.

Broken image
Easy coding – the basics of working with Pixilr

The material focus on development of knowledge and skills of the basics of image processing, implementation of creative IT projects and presenting their results. Learners will learn about: Creating and editing simple photo and video content: Creating and editing digital photos; Most common editing tasks: framing, capturing, slide shows, adding text etc.; Hosting photographs.

Broken image
Essential skills for a customer success manager

How to find a suitable employee? What qualifications you need to look for into a customer success manager, what business processes they cover? 

Broken image
Excel Data Analytics Full Course

Essential Skills For Data Analysis In Excel. This Excel Data Analytics Full Course video will help you understand the various crucial functions available in Excel, such as lookup, H lookup, sumif/s, counif/s, iferror, and others. Finally, you will see how to use the Data Analysis Toolpak to perform various data analysis operations. 

Broken image
Exploring Zoom for communicating with video

The material covers the use of the ZOOM tool for video conferencing - what is ZOOM, how to use it, how to create meetings, how to connect and many other practical issues.

Broken image
Facebook Advertising

Το μάθημα  έχει στόχο να κατανοήσετε πώς η διαφήμιση στο Facebook μπορεί να ενισχύσει την προβολή μιας επιχείρησης μέσα από ένα σύντομο webinar που αναφέρεται στο πώς η διαφήμιση στο Facebook μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της. 

Broken image
Free Graphic Design Software

Free and open-source graphic design software are powerful and they offer great tools and features like the paid ones. however not all of them have the same features and they vary in their ease of use or complexity. Tools included: PaintNet, PhotoScape, Vectr, Krita, Gravit Designer, Inkscape, Gimp.

Broken image
Get Smarter

An introductory guide meant to maximise the use of he Smartphone, with not so techy audience

Broken image
Get Smarter guide for smartphones

The Smartphone Guide is designed to help smartphone users make the most of their smartphones. The curriculum covers topics such as how to use the features available on your smartphone, how to communicate with other smartphone users and tips for browsing the internet.

Broken image
Get to know the digital job of the future: Civil Engineer

Today, many people working in ICT urgently need to upgrade and re-skill their digital skills. The e-resource pack "Skills for Sustainable Innovation" - a series of e-books on the key digital jobs the ICT sector will need in the future. Get to know the profession: Civil Engineer

Broken image
Get to know the digital job of the future: Industrial Engineer

Today, many people working in ICT urgently need to upgrade and re-skill their digital skills. The e-resource pack "Skills for Sustainable Innovation" - a series of e-books on the key digital jobs the ICT sector will need in the future. Get to know the profession: industrial engineer

Broken image
Get to know the digital job of the future: Mechatronics Engineer

Today, many people working in ICT urgently need to upgrade and re-skill their digital skills. The e-resource pack "Skills for Sustainable Innovation" - a series of e-books on the key digital jobs the ICT sector will need in the future. Get to know the profession: Mechatronics Engineer

Broken image
Get to know the digital job of the future: Systems Engineer

Today, many people working in ICT urgently need to upgrade and re-skill their digital skills. The e-resource pack "Skills for Sustainable Innovation" - a series of e-books on the key digital jobs the ICT sector will need in the future. Get to know the profession: Systems Engineer

Broken image
GIMP in 20 minutes

Crash course on how to use GIMP explaining most of the basic tools for every day image and graphic editing usage. This guide is especially made for beginners who have little experience in other image editing programs like photoshop.

Broken image
GIMP Tutorial

GIMP provides plenty of tools and resources to take any image and add your own professional touch. Those in web design, graphic artists, and amateur photographers will find that GIMP is a great program that can easily accommodate their image enhancing needs. In the tutorial you will find information about GIMP tools, how to use it.

Broken image
Google Ads

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσετε πώς γίνονται οι διαφημιστικές καμπάνιες στο Google. Περιλαμβάνει 7 webinars.

Broken image
Google analytics from a WordPress perspective

Understanding Google Analytics is the first step towards a more complete understanding of your website and its visitors. In this tutorial, author tries to show you the basics, and introduce to the world of Google Analytics from a WordPress perspective.

Broken image
Google Analytics Tutorial 2022

In this Google Analytics tutorial, you will walk through the steps to get up and running with Google Analytics 4 (GA4) which is the new version of Google Analytics. You will learn how to create an account and property, all about the reports, how to create your own custom exploration reports, configuration options, and how to install the GA4 tag using Google Tag Manager.

Broken image
Graphic Design Trends

Want to produce something amazing but just don't have the time to put it all together? Take the fuss out of creative production with a subscription to Envato Elements. With unlimited access to all the digital creative assets and templates you could ever possibly need, you can streamline your workflow to produce better content quicker!

Broken image
Hands-On Power BI Tutorial

This full free class is designed for those who have little experience with Power BI to give a better understanding of how end-to-end solutions can be designed. This course covers how to load data with Power BI Desktop, how to use some basic DAX, and create amazing visualizations on your data.

Broken image
How to animate anything in Blender

Video about how to animate 3D graphics in program Blender. In this tutorial participants will learn 4 different ways to animate in Blender, with tips and tricks on how to improve animations. 

Broken image
How to become a data analyst

A step-by-step guide: Get a foundational education; Build your technical skills; Work on projects with real data; Develop a portfolio of your work; Practice presenting your findings; Get an entry-level data analyst job; Consider certification or an advanced degree.

Broken image
How to use Microsoft Power BI

In this step-by-step tutorial video, learn how to get started using Microsoft Power BI. Power BI allows you to get insight from your business data. This is an introductory overview of Power BI to get you started.

Broken image
How To Use TRELLO for Beginners

This material will be useful if you want to increase your productivity using a project management tool. In this metrial you will learn about one of the management tools - Trello. Here's how to use Trello for beginners. 

Broken image
How to write a cover letter

This presentation offers tips and advice on how to write a cover letter. In the cover letter, you introduce yourself to the hiring manager, present your achievements and qualifications, and explain your motivation to join the company. It will include:

● What is it

● Why write one

● Dos & don'ts

● What do you need to write

● What is a UVP - Unique Value Proposition

Broken image
How to write an interview-winning CV

This presentation offers useful writing tips and best practices for creating stronger and more effective Curriculum Vitae (CV). It includes:

● The Journey of a CV to an interview

● ATS - Applicant Tracking Systems

● Dos & don'ts

● How to stand out from the crowd

Broken image
HTML5 - Βασικά

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του σκοπού που υπηρετεί μία σελίδα Html καθώς και τη δομή της και περιλαμβάνει text editors για Windows και Mac OS, θεμελιώδεις κανόνες Web Usability. Αναλύεται επίσης βήμα προς βήμα η δημιουργία ενός πολύ απλού website.  

Broken image
ICT and online security

Information security is related to computer security. Information protection can be achieved by realizing protection against computer viruses and hackers, computer damage, by granting passwords and restricting access rights, and regular duplication of important data. Using this study material, you will acquire knowledge and skills about these issues.

Broken image
IKANOS self-assessment tests

The IKANOS self-assessment tests are designed for different audiences to assess digital competences according to the five areas of the DigComp 2.2 European digital competences framework for citizens.

Broken image
Image Editing - eNotes

This ECDL Image Editing module enables you to understand the main concepts underlying digital images and how to use image editing software. You will learn how to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Image Editing - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to understand the main concepts underlying digital images and to use an image editing application to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Image Editing Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Image Editing Syllabus

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to understand the main concepts underlying digital images and to use an image editing application to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Influencer Μάρκετινγκ - η νεά τάση

Παρουσίαση της νέας τάσης στο μάρκετινγκ, του influencer marketing και πώς αυτό ενισχύει ή αλλάζει την στρατηγική προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων.

Broken image
IT Fitness self-assessment test

The IT Association of Slovakia (ITAS) has developed a self-assessment test of digital skills and knowledge called "IT Fitness".  The test is available in two difficulty levels. The questions in both levels include digital skills assessments on 5 different topics: Internet, Computer Systems and Security, Complex Tasks, Office Tools, Collaboration Tools and Social Networks. 

Broken image
IT Security - eNotes

This module highlights skills and knowledge relating to the importance of secure information and data, physical security, privacy and identity theft. At the end of this module you will be able to demonstrate competency in these areas, and carry out your online activities in a safe manner. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, you will be in a position to become certified in an international standard in this area – ECDL IT Security.

Broken image
IT Security - Quick Reference Guide

This module sets out concepts relating to the secure use of ICT in daily life and skills used to maintain a secure network connection, use the Internet safely and securely, and manage data and information appropriately.

Broken image
IT Security Syllabus

This module sets out concepts relating to the secure use of ICT in daily life and skills used to maintain a secure network connection, use the Internet safely and securely, and manage data and information appropriately

Broken image
Linkedin - Instagram and Influencers

Πώς το Linkedln και το Instagram μπορούν να αξιοποιηθούν από επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων ώστε να βελτιστοποιηθεί η παρουσία μιας επιχείρησης στο LinkedIn, μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα, και να εξεταστεί η λειτουργία του Instagram, τα οφέλη του και οι εναλλακτικοί τύποι διαφήμισης που υποστηρίζει.

Broken image
MySQL - The Basics

 Learn the basics of relational databases by recreating company's database with raw SQL.

Broken image
Mέσα αποθήκευσης στο σύννεφο (Dropbox)

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις δυνατότητες των online αποθηκευτικών χώρων και θα παρουσιαστούν θέματα όπως: τι είναι η αποθήκευση στο νέφος (cloud storage) και οι δυνατότητες της υπηρεσίας dropbox. Θα μπορείτε να εκτελέσετε μία σειρά από δραστηριότητες όπως εγγραφή στο dropbox, ανέβασμα αρχείου από τον πλοηγητή, ανάθεση εργασίας, διαμοιρασμό αρχείων, συγχρονισμό αρχείων κ.α.

Broken image
Netiquette: κανόνες της ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς

To μάθημα, ένα σύντομο webinar, έχει ως στόχο την παρουσίαση των  βασικών κανόνων του "Network Etiquette", που ορίζουν την ηθική και σωστή συμπεριφορά των χρηστών στο Διαδίκτυο όσον αφορά διάφορες μορφές της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social networks), τα άμεσα μηνύματα (instant messaging), τα ιστολόγια (blogs), τις ομάδες συζήτησης (discussion forums), κλπ.

Broken image
Online Collaboration - eNotes

This module covers the key skills needed to understand the main concepts relating to online collaboration and cloud computing. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, one will be in a position to become certified in this area.

Broken image
Password Checkers and Managers

Resorce explains how he uses free apps to check the strength of passwords and to store the complicated passwords recommended by password managers.

Broken image
Photo editing with Microsoft Photo

The webinar covers the free Microsoft photo tool, how to apply basic image processing options.

Broken image
Photoshop για Αρχάριους

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια εισαγωγή στο Photoshop και κυρίως στο μενού του Photoshop. Θα εξεταστούν τα μέρη της οθόνης και θα μάθετε να κάνετε αναδιάταξη των εργαλειών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Broken image
Photoshop:Αυτόματη εισαγωγή λογότυπου σε φωτογραφίες

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να δείξει πως μπορεί να γίνει αυτόματη εισαγωγή ενός λογότυπου / υαλογραφήματος χρησιμοποιώντας το photoshop. Θα δείτε επίσης πως μπορεί να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία που επιτρέπει την εισαγωγή του λογότυπου στις φωτογραφίες που βρίσκονται σε έναν επιλεγμένο φάκελο.

Broken image
Powerful features Excel has to offer to analyze data

Wiki-style tutorial with step-by-step instructions on how to analyse data using Excel. The tutorial includes figures with explanations.

Broken image
Presentations - eNotes

The ability to create and deliver an engaging presentation is a vital component of your work, particularly if you are expected to communicate information and ideas to others. With ECDL Presentation you will learn how to comfortably utilise presentation software and will be provided with the tools to develop your presentation skills.

Broken image
Presentations - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Presentations - Quick Reference Guide

This module requires the candidate to demonstrate competence in using presentation software.

Broken image
Productive Online Meetings

7 Powerful Tips for Highly Productive Online Meetings. Find out: How to make an online meeting fun; How to hold productive online meetings; Popular online meeting platforms (Zoom, Google Meet, GoToMeeting; Microsoft Teams).

Broken image
Project Evaluation Review Technique (PERT)

The Project Evaluation Review Technique, or PERT, is used to identify the time it takes to finish a particular task or activity.

Broken image
Project management

An introduction to project management in the form of a presentation. You will learn about common project terminology and see different examples of projects. Learning outcome: Understand the Project development /project methodology and how that will help develop digital heritage.

Broken image
SEO: Search Engine Optimisation: Βελτιστοποίηση website (3/4)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τι είναι το Search Engine Optimization και πως μπορεί να βελτιστοποιηθεί το περιεχόμενο και η δομή του διαδικτυακού τόπου μιας επιχείρησης ώστε να αυξηθεί  η επισκεψιμότητα.  Αποτελείται από 4 σύντομα webinars. Εδώ το τρίτο webinar.

Broken image
SEO: Search Engine Optimisation: Βελτιστοποίηση εκτός website (4/4)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τι είναι το Search Engine Optimization και πως μπορεί να βελτιστοποιηθεί το περιεχόμενο και η δομή του διαδικτυακού τόπου μιας επιχείρησης ώστε να αυξηθεί  η επισκεψιμότητα.  Αποτελείται από 4 σύντομα webinars. Εδώ το τέταρτο webinar.

Broken image
SEO: Search Engine Optimisation: Εισαγωγή (1/4)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τι είναι το Search Engine Optimization και πως μπορούν να βελτιστοποιηθεί το περιεχόμενο και η δομή του διαδικτυακού τόπου μιας επιχείρησης ώστε να αυξηθεί  η επισκεψιμότητα.  Αποτελείται από 4 σύντομα webinars.

Broken image
SEO: Search Engine Optimisation: Λέξεις κλειδιά (2/4)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τι είναι το Search Engine Optimization και πως μπορεί να βελτιστοποιηθεί το περιεχόμενο και η δομή του διαδικτυακού τόπου μιας επιχείρησης ώστε να αυξηθεί  η επισκεψιμότητα.  Αποτελείται από 4 σύντομα webinars. Εδώ το δεύτερο webinar.

Broken image
The 8 Must-Have Tools for Flawless Customer Success

In this video, the lecturer is going to share the 8 tools that you need for your customer success process.

Broken image
The data protection principles of the GDPR

The principles of GDPR explained crisp and simple. "Ban subject to permission", "Purpose limitation", "Storage limitation", "Data minimisation" In addition to these principles, the EU General Data Protection Regulation also addresses the rights of data subjects whose data is being collected and processed. 

Broken image
The Logo Design Process

In Tutorial, you will get through a full logo design project, from start to finish.

Broken image
The Modern JavaScript Tutorial

How it's done now. From the basics to advanced topics with simple, but detailed explanations.

Broken image
The SQL Tutorial for Data Analysis

This tutorial is designed for people who want to answer questions with data.

Broken image
Tools to Create an Infographic

Infographics are such a fun and effective visual way to display information. There are so many tools being released every day allowing us to easily create better and better images— including infographics—to share and use in our marketing efforts. The material examines the 12 best tools for creating infographics.

Broken image
Top 10 Data Analytics Tools

In this article, you will find overview about the following Data Analytics Tools: R and Python; Microsoft Excel; Tableau; RapidMiner; KNIME; Power BI; Apache; Spark; QlikView; Talend; Splunk.

Broken image
Top free Antivirus software

The material describes the 10 best antivirus programs that are free to download. Each tool is described with both pros and cons.

Broken image
Using artificial intelligence in education

The European Commission published ethical guidelines for educators on the use of artificial intelligence in education. They dispel widespread misconceptions about AI. The Ethical Guidelines are an action of the Digital Education Action Plan 2021-2027.

Broken image
Using Creative Commons content

This material includes a free online tutorial on how to use CC content and where to search for Creative Commons images or videos.

Broken image
Using Databases - eNotes

This module covers the key functions and characteristics of databases and how to organise and operate them. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, you will be in a position to become certified in an international standard in this area - ECDL Using Databases.

Broken image
Using Databases - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Using Databases - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to understanding the concept of a database and demonstrating competence in using a database application.

Broken image
Using Databases - Syllabus

This module sets out essential concepts and skills relating to understanding the concept of a database and demonstrating competence in using a database application.

Broken image
Using Databases - Video

This video guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Web Editing - eNotes

This ECDL Image Editing module enables you to understand the main concepts underlying digital images and how to use image editing software. You will learn how to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Web Editing - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Web Editing - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to understand the main concepts underlying digital images and to use an image editing application to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Web Editing - Syllabus

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to understand the main concepts underlying digital images and to use an image editing application to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Website και παρουσία στο διαδίκτυο

Σκοπός του μαθήματος είναι η συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων ενός εταιρικού ιστότοπου (website)  και τα βασικά βήματα για τη δημιουργία του. Περιλαμβάνει θέματα όπως Domain name και φιλοξενία website, δημοφιλείς πλατφόρμες, αλλά και θέματα ασφάλειας.

Broken image
What is a password and why it is important?

In this material you will find out information about five rules about passwords security everyone should follow

Broken image
What is backup and why is it important?

Backups are important because they allow the restoring of files and data that are lost or stolen. The material describes 3 practical rules to follow.

Broken image
What is Data Analysis: Methods, Process and Types

Table of content: What Is Data Analysis? Why is Data Analysis Important? What Is the Data Analysis Process? What Is the Importance of Data Analysis in Research? What is Data Analysis: Types of Data Analysis.

Broken image
What is Data Protection and why do you need it?

Data protection comes down to one process: safeguarding important information. Data can be corrupted, compromised, and lost, and as data grows, developing and executing effective strategies for maintaining data availability and integrity become paramount for businesses. The material examines the data protection system.

Broken image
What is privacy and why it is important?

We all love to share stuff about our life and talk to our friends and loved ones online. The problem is that the internet is open to everyone, and some people can use this online information for malicious purposes. Therefore, it is important to value and protect our online privacy. In this material you will find out information about two important privacy rules and some techie recommendations.

Broken image
What is Waterfall Project Management?

Waterfall Project Management is a specific approach to tackling a project. It is linear and follows a series of stages or phases.

Broken image
Windows και Internet

Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες που προσφέρουν τα Windows 10 ώστε να μπορούν οι χρήστες να προσαρμόζουν το λειτουργικό στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. Οι ρυθμίσεις που επεξηγούνται ξεκινούν από τα βασικά όπως η γλώσσα εμφάνισης και γλώσσα εισαγωγής μέχρι τα πιο σύνθετα όπως η δημιουργία ειδώλου, επιλογές για Recovery, χρήση Command Prompt. κ.α.

Broken image
WordPress Tutorial For Beginners

Building a website is one of the most fascinating areas in the online world, as it has allowed just about anyone the ability to craft their own site.

Broken image
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Java)

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, και η εκμάθηση της γλώσσας Java. To μάθημα περιλαμβάνει βασικές έννοιες όπως είναι τα αντικείμενα και οι κλάσεις, αλλά και πιο προχωρημένες έννοιες όπως η αφαίρεση, ο πολυμορφισμός, οι γραφικές διεπαφές χρήστη, η διαχείριση ρευμάτων και αρχείων και η αποσφαλμάτωση του κώδικα. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές αρχές προγραμματισμού.

Broken image
Αποτελεσματική Εργασία από το Σπίτι

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο, μέσα από 4 σύντομα βίντεο, να  παρουσιάσει θέματα που σχετίζονται με την «εργασία από το σπίτι», μία τάση που έγινε δημοφιλής τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να συνεχίσει και τα επόμενα. Επομένως, ένας Project Manager θα πρέπει να γνωρίζει βασικά στοιχεία της από απόστασης εργασίας ώστε να μπορεί να διευκολύνει και εκείνα τα μέλη της ομάδας του που εργάζονται από το σπίτι.

Broken image
Βασικές Αρχές Αποθήκευσης Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων

Το μάθημα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τι είναι μία Βάση Δεδομένων, οι πίνακες και το Σχεσιακό Μοντέλο. Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος δημιουργίας μιας Βάσης Δεδομένων και η MySQL που χρησιμοποιεί την Structured Query Language (SQL), την πιο γνωστή γλώσσα για την προσθήκη, την πρόσβαση και την επεξεργασία δεδομένων σε μία Βάση Δεδομένων.

Broken image
Γλώσσες Προγραμματισμού Ι

Το μάθημα έχει ως στόχο την παρουσίαση βασικών εννοιών και μοντέλων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση γλωσσών προγραμματισμού και περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στις διάφορες οικογένειες γλωσσών προγραμματισμού, θέματα σχεδιασμού των γλωσσών προγραμματισμού, αρχές σύνταξης και συντακτικής ανάλυσης, δεδομένα και πράξεις. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές αρχές προγραμματισμού, γλώσσα προγραμματισμού C.

Broken image
Δημιουργήστε Καρτουνίστικα Εφέ Κειμένου με το Adobe Photoshop

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τα βήματα πώς να δημιουργήσετε ένα εύκολο καρτουνίστικο εφέ κειμένου, χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο και ένα στυλ επιπέδου. Αυτό επιτυγχάνεται δημιουργώντας και παραμορφώνοντας ένα κείμενο, και προσθέτοντας πολλά διαφορετικά εφέ προκειμένου να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Broken image
Δημιουργία Αφίσας στο Photoshop

Το μάθημα αυτό, μέσα από ένα βίντεο διάρκειας 20 λεπτών περίπου, έχει ως στόχο να σας δείξει έναν απλό τρόπο δημιουργίας λογοτύπων, γραφικών και γενικότερα την δημιουργία αφίσας στο Adobe Photoshop, με στόχο να μάθετε να δημιουργείτε τα δικά σας λογότυπα, γραφικά και αφίσες.

Broken image
Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

Το μάθημα έχει ως στόχο την δημιουργία Βάσεων Δεδομένων στις οποίες θα εγγράφονται τα απαραίτητα για τον ιστότοπο στοιχεία. Γίνεται εισαγωγή στην έννοια, τη δομή και τη χρησιμότητα μιας Βάσης δεδομένων, καθώς και στις έννοιες των πινάκων και των κλειδιών, ενώ παρουσιάζονται τα βήματα για τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων ενός website Ξενοδοχείου. Προαπαιτούμενες γνώσεις: εξοικείωση με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.

Broken image
Δημιουργία Γραφικού στο Adobe Illustrator

Το μάθημα αυτό, μέσα από ένα βίντεο περίπου μιας ώρας, έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια εισαγωγή στη δημιουργία γραφιστικών με το Adobe Illustrator χρησιμοποιώντας ένα γνωστό διαφημιστικό και δημιουργώντας ένα νέο γραφιστικό.  

Broken image
Διαχείριση έργων (Κεφάλαιο βιβλίου)

 Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τη διαχείριση έργων, όπως: τι είναι έργο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ποιοι είναι οι στόχοι της διαχείρισης έργων, ποιοι οι κίνδυνοι, τι σημαίνει έλεγχος στη διαχείριση έργων, το διάγραμμα Gantt, το κρίσιμο μονοπάτι, τη μέθοδο PERT, κλπ.

Broken image
Διαχείριση ομάδας για μέγιστη παραγωγικότητα

Παρουσιάζονται προτάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση μιας επαγγελματικής ομάδας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τονίζεται η σημασία που έχει η δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη για την επιτυχία. Δίνονται, επίσης, παραδείγματα κινητοποίησης μιας εργασιακής ομάδας στην πράξη.

Broken image
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

Το μάθημα παρουσιάζει βασικές έννοιες έργων, χαρτοφυλακίων έργων και προγραμμάτων, πρότυπα, μεθοδολογίες, συμμετέχοντες και διακυβέρνηση, φάσεις έργου, κύκλος ζωής, φάσεις, διαδικασίες, διαχείριση πεδίου εφαρμογής, παράμετροι και δείκτες, πληροφοριακά συστήματα, και μελέτες περιπτώσεων.

Broken image
Δυνατότητες αξιοποίησης του Διαδικτύου για τις επιχειρήσεις στην μετά κορωνοϊό εποχή

Το μάθημα έχει στόχο την κατανόηση του πώς μια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από την παρουσία της στο Διαδίκτυο και αποτελείται από 2 μέρη: το πρώτο είναι πιο θεωρητικό τονίζοντας πως μπορεί να αξιοποιηθεί το διαδίκτυο από μια επιχείρηση, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζονται  πρακτικά παραδείγματα επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους και οι ανάγκες τους. Τέλος, δίνονται συμβουλές πως μπορεί μια επιχείρηση να προσελκύσει διεθνείς πελάτες στο e-shop της.

Broken image
Εmail marketing

Αυτό το μάθημα παρουσιάζει το email Marketing που αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική του Digital Marketing που βοηθάει στην οικοδόμηση μιας τακτικής επικοινωνίας με τους πελάτες, αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπιστοσύνη σε ένα brand. Το μάθημα αποτελείται από 3 webinars: Εισαγωγή στο email marketing, Βέλτιστες πρακτικές στο email marketing, και Δημιουργία email καμπάνιας.

Broken image
Εισαγωγή στο σχεδιασμό ιστότοπου

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν τα βασικά για το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ιστότοπου (website). Σκοπός του είναι να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού μακετών (mockups) του ιστότοπου καθώς και την ανάλυση των προδιαγραφών που θα πρέπει να έχει ένας ιστότοπος χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου. Επίσης γίνεται αναφορά σε βασικές εντολές της Html καθώς και του CSS.

Broken image
Εισαγωγή στον Ψηφιακό Κόσμο

Το μάθημα έχει ως στόχο την παρουσίαση βασικών εννοιών του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος και των συσκευών που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητα των πολιτών, πως αυτές την επηρεάζουν, πως μπορεί να αξιοποιηθούν και τι νέες δεξιότητες είναι απαραίτητες. 

Broken image
Εκπαιδευτικό Υλικό Διαχείρισης Έργων

Το μάθημα έχει ως στόχο την παρουσίαση βασικών εννοιών της διαχείρισης έργων, μεθοδολογίες και πρότυπα, καθώς και μια σύντομη εισαγωγή στo πακέτο Microsoft Office Project 2016.

Broken image
Εξόρυξη Δεδομένων με Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης

Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων, μέσω σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την πρόβλεψη πιθανών καταστάσεων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, ειδικά σε περιβάλλοντα αβεβαιότητας, ώστε να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση στο αντικείμενο αλλά κατανόηση των όρων: βάση δεδομένων, αλγόριθμοι, ανάλυση δεδομένων.

Broken image
Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής και Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων

Το μάθημα έχει ως στόχο την επισκόπηση θεωρητικών μοντέλων που αφορούν στην αλληλεπίδραση ανθρώπων μηχανών, και μελέτη των τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων λογισμικού. Προαπαιτούμενα: Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Broken image
Εργαλεία για την επιλογή εικόνων στο Photoshop

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Photoshop. Δείχνει πως  μπορείτε να επιλέξετε τμήματα μιας φωτογραφίας και να αφαιρέστε το φόντο για να βελτιώσετε το ρετουσάρισμα των φωτογραφιών ή των γραφικών σας έργων χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία: λάσο, μαγνητικό βρόχο, πολυγωνικό λάσο, φτερό, μαγική γόμα, και μαγικό ραβδί.

Broken image
Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται εφαρμογές άμεσης ψηφιακής επικοινωνίας που έχουν επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες στον ψηφιακό κόσμο καθώς και οι βασικές λειτουργίες  δημοφιλών προγραμμάτων όπως το Twitter, το LinkedIn, το Skype και το Viber.  

Broken image
Η Χρήση των Social Media για Επιχειρηματική Δράση

Το μάθημα αυτό εξετάζει τα Κοινωνικά Δίκτυα από την σκοπιά του καταναλωτή και των επιχειρήσεων και παρέχει συμβουλές για την επιχειρηματική τους εκμετάλλευση και τη διαχείρισή τους με παραδείγματα επιτυχημένης αξιοποίησής τους. Παρουσιάζεται ακόμα ο τρόπος δημιουργίας Εικονικής Κοινότητας καθώς και οι εναλλακτικοί τρόποι διαφήμισης στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Broken image
Ο Κώδικας της Τέχνης

Το μάθημα αυτό, μέσα από ένα βίντεο περίπου μιας ώρας, έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια ενότητα από την ιστορία  της τέχνης επειδή υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες και τη γραφιστική. Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στον τρόπο που αναπαρίσταται το «βλέμμα» στα έργα τέχνης από τα πορτρέτα Φαγιούμ μέχρι την Ψυχομάνα του Γύζη.  

Broken image
Προγραμματισμός έργων - Μέθοδος CPM

Σύντομη παρουσίαση της μεθόδου κρίσιμης διαδρομής (critical path method, CPM), που αποτελεί ένα εργαλείο για τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των έργων (projects), και την αποτελεσματική διαχείριση προγραμμάτων /έργων.

Broken image
Προγραμματισμός σε Python για μη-Προγραμματιστές

Το μάθημα έχει ως στόχο να μάθετε να γράφετε κώδικα Python ώστε να γράφετε αλγορίθμους, να επεξεργάζεστε δεδομένα και να δίνετε απαντήσεις σε επιστημονικά προβλήματα. Γίνεται παρουσίαση βασικών εννοιών αλγοριθμικής σκέψης όπως: τι είναι αλγόριθμος, τι είναι δομή επιλογής, πώς λειτουργεί η δομή επανάληψης, τι είναι μια δομή δεδομένων, πώς γράφουμε μια συνάρτηση, κλπ. Το μάθημα είναι δωρεάν, έχει διάρκεια 5 εβδομάδων, απαιτείται αυτομελέτη και εγγραφή πριν την παρακολούθηση. 

Broken image
Πως να κάνετε cartoon φωτογραφίες με Photoshop

Το μάθημα αυτό, ένα σύντομο βίντεο 25 λεπτών, έχει ως στόχο να δείξει πως μπορείτε να «πειράξετε»  φωτογραφίες και να τις μετατρέψετε σε καρτούν αλλάζοντας τις διαστάσεις τους επιμέρους στοιχείων τους. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε διάφορες δυνατότητες που σας δίνει το Photoshop.

Broken image
Σεμινάριο «Εισαγωγή στο Marketing»

Ένα σεμινάριο 2 ωρών στο μάρκετινγκ που αναφέρεται στο περιεχόμενο, το αντικείμενο, την εξέλιξη,  αλλά και το πεδίο εφαρμογών του.  Γίνεται σύντομη παρουσίαση στο στρατηγικού μάρκετινγκ, στην έρευνα αγοράς, στη  συμπεριφοράς καταναλωτή, στο βιομηχανικό μάρκετινγκ, κλπ. 

Broken image
Σχεδιασμός του ιστότοπου

Το μάθημα έχει ως στόχο την παρουσίαση του σχεδιασμού  μακετών (mockups) ενός ιστότοπου και την ανάλυση των προδιαγραφών που θα πρέπει να έχει ένας ιστότοπος χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός ξενοδοχείου. Γίνεται επίσης αναφορά σε βασικές εντολές της Html καθώς και του CSS. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Απαιτείται γνώση HTML.

Broken image
Τα κοινωνικά μέσα και η χρήση τους στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Το μάθημα αυτό έχει στόχο την κατανόηση των επιπτώσεων και των δυνατοτήτων των Κοινωνικών Δικτύων (Social Media ) στις στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων αλλά και στους καταναλωτές. Περιλαμβάνει θέματα όπως στρατηγική μάρκετινγκ και επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο και τα λοιπά ψηφιακά μέσα, χρήση, οφέλη, δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων για επιχειρήσεις, mobile marketing, iδιωτικότητα, διαχείριση σχέσεων με πελάτες, κλπ.

Broken image
Τι είναι Έργο και Διαχείριση Έργου

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων στον τομέα της πληροφορικής και των τεχνολογιών και περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή και τις ιδιαιτερότητες που έχει η διαχείριση έργων στον συγκεκριμένο κλάδο.

Broken image
Τι κάνουν τα διάφορα εργαλεία στο Photoshop

Το μάθημα αυτό, μέσα από ένα σύντομο βίντεο 20 λεπτών, παρουσιάζει διάφορα εργαλεία Photoshop που βοηθούν στη βελτίωση των εικόνων μέσω της επεξεργασίας διαφορετικών τμημάτων μιας φωτογραφίας ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές.

Broken image
Χρήση του LibreOffice για αυτοματισμό γραφείου

Το LibreOffice είναι Ελεύθερο Λογισμικό και προσφέρει εφαρμογές για όλες τις ανάγκες παραγωγής εγγράφων και επεξεργασίας δεδομένων στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας γραφείου που απαιτεί την αυτοματοποίηση κοινών εργασιών. Το μάθημα χωρίζεται σε 16 ενότητες, κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες και καλύπτει συγκεκριμένη ύλη. Επειδή συνήθως οι ενότητες βασίζονται στη γνώση προηγούμενων θα πρέπει η παρακολούθηση να γίνει με τη σειρά.

Broken image
Ψηφιακός μετασχηματισμός και στρατηγικές για επιχειρήσεις

Το μάθημα εξετάζει την επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις και έχει 3 ενότητες: στην πρώτη παρουσιάζονται οι παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και οι προοπτικές και τα εμπόδια, στη δεύτερη γίνεται σύντομη παρουσίαση του Νευρομάρκετινγκ και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ τέλος στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα συστήματα ERP και η συνεισφορά τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Πίσω στην κορυφή

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από 

grant logo

Το πρόγραμμα Νο 2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” επιχορηγείται με  2.714.304 € από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία μέσω του ΕΟΧ και του Νορβηγικού Ταμείου για την Νεανική Απασχόληση. Στόχος του έργου είναι η αύξηση της συμμετοχής νεαρών γυναικών της ΕΕ, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, στην ψηφιακή ατζέντα.

© WOMEN4IT2022