Tīkls

Baltijas Datoru Akadēmija
Latvia - Rīga
Adrese
Dzirnavu str. 140
Liepaja TechGirls
State Employment Agency
Latvia - Riga
Adrese
Krišjāņa Valdemāra str.38 k-1
Test DevLab
Latvia - Rīga
Adrese
Krišjāņa Valdemāra str 8
Ventspils Digital Centre
Latvia - Ventspils
Adrese
Akmeņu str. 3
Augšup

Projekta īstenošana:

grant logo

Starptautiskas partnerības projekts Women4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

© WOMEN4IT2022