Atvērtie izglītības resursi
Vairāk par AIR
Filtri
Valoda
Darba profils
AIR tips
DigComp
Valoda
en
lv
Darba profils
AIR tips
Broken image
Video
Broken image
Audio
Broken image
Grāmata
Broken image
Prezentācija
Broken image
Saite
Broken image
Dokuments
DigComp
Datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana un filtrēšana
Datu, informācijas un digitālā satura izvērtēšana
Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana
Mijiedarbošanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas
Dalīšanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas
Sabiedrības iesaistīšana pilsoniskajās aktivitātēs ar digitālo tehnoloģiju palīdzību
Sadarbošanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas
Tīkla etiķete (netiķete)
Digitālās identitātes pārvaldība
Digitālā satura veidošana
Digitālā satura integrēšana un atkārtota izstrāde
Autortiesības un licences
Programmēšana
Ierīču aizsardzība
Personas datu un privātuma aizsardzība
Veselības un labbūtības aizsardzība
Vides aizsardzība
Tehnisku problēmu risināšana
Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu noteikšana
Radoši izmantojot digitālās tehnoloģijas
Trūkstošo digitālo kompetenču identificēšana
Atlasītie resursi
Broken image
1. Computer Essentials - Syllabus

This document details the syllabus for ECDL / ICDL Computer Essentials. The syllabus describes, through learning outcomes, the knowledge and skills that a candidate for ECDL / ICDL Computer Essentials should possess. The syllabus also provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

Broken image
1. Digital Marketing - Syllabus

This document details the syllabus for the Digital Marketing module. The syllabus describes, through learning outcomes, the knowledge and skills that a candidate for the Digital Marketing module should possess. The syllabus also provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

Broken image
1. Online Collaboration - Syllabus

This module sets out concepts and skills relating to the setup and use of online collaborative tools, such as storage, productivity applications, calendars, social media, web meetings, learning environments, and mobile technology.

Broken image
1. Online Essentials - Syllabus

This document details the syllabus for ECDL / ICDL Online Essentials. The syllabus describes, through learning outcomes, the knowledge and skills that a candidate for ECDL / ICDL Online Essentials should possess. The syllabus also provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

Broken image
1. Spreadsheets Syllabus

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students.

Broken image
10 Basic Netiquette Rules

The rules of etiquette are just as important in the digital world as they are in the real world—and poor netiquette (online etiquette or Internet etiquette) can stick around to haunt you for much longer. Follow these basic rules of netiquette to avoid damaging your online and offline relationships and protect your reputation.

Broken image
12 Rules for Project Management

 But this set of Project Management rules is valuable guidance to all of us. 

Broken image
2. Computer Essentials - quick reference guide

This module sets out essential concepts and skills relating to the use of devices, file creation and management, networks and data security.

Broken image
2. Digital Marketing - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to the fundamentals of digital marketing.

Broken image
2. Online Collaboration - Quick Reference Guide

This module sets out concepts and skills relating to the setup and use of online collaborative tools, such as storage, productivity applications, calendars, social media, web meetings, learning environments, and mobile technology.

Broken image
2. Online Essentials - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to web browsing, effective information search, online communication and e-mail.

Broken image
2. Spreadsheets - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to understanding the concept of spreadsheets and using a spreadsheet to produce accurate work outputs.

Broken image
3. Computer Essentials E-Notes

The ECDL Computer Essentials module introduces you to the world of computers, ICT, and software, helping you start your journey into using computers and digital devices for work and leisure. Almost every industry in the world utilises computers and digital devices in some way, and having the core skills to complete common technology tasks, is essential for workers.

Broken image
3. Digital Marketing - eNotes

With the rapid rise of consumers using the Internet for work, communication, shopping and recreation, virtually every organisation should have an online presence and be effectively leveraging digital marketing opportunities. This means keeping up-to-date with online tools and knowing how to use them to achieve overall business and marketing goals.

ICDL Digital Marketing will guide you through the key skills you need to achieve your digital marketing goals. ICDL Digital Marketing sets out essential concepts and skills relating to the fundamentals of digital marketing, including creating a web presence, optimising content for search engines, using social media platforms, carrying out online marketing across a range of services, as well as monitoring and improving campaigns using analytics.

Broken image
3. Online Collaboration - eNotes

Being capable of hosting and taking part in online work sessions and meetings is a core skill for the modern professional. This module covers the key skills needed to understand the main concepts relating to online collaboration and cloud computing. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, you will be in a position to become certified in an international standard in this area -ECDL Online Collaboration.

Broken image
3. Online Essentials- eNotes

ECDL Online Essentials establishes the core concepts and skills relating to web browsing, effective information search, online communication and e-mail. Having completed this module you will be able to:

- Understand web browsing and online security concepts;

- Use the web browser and manage browser settings, bookmarks, and web outputs;

- Search effectively for online information and critically evaluate web content;

- Understand key copyright and data protection issues;

- Understand concepts of online communities, communications and e-mail;

- Send, receive e-mails and manage e-mail settings;

- Organise and search e-mails and use calendars.

Broken image
3. Spreadsheets - eNotes

This module gives you the skills to operate spreadsheet software, including the most common commercial and open-source offerings.Spreadsheets maintain an important role in business operations, and having the knowledge to utilise their functions, formulas and features is a necessary requirement for any worker. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, you will be in a position to become certified in an international standard in this area -ECDL Spreadsheets.

Broken image
4. Computer Essentials - presentation

This presentation prepares the learner for his learning journey, starting from the very basic, so as to accompany him until the finishing of the lesson. 

Broken image
4. Digital Marketing - online video

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students. 

Broken image
4. Digital Marketing - presentation

Digital Marketing (aka Internet or online marketing), can be described as the set of techniques and technologies used to promote brands, products and services to consumers over a range of online channels.​

Broken image
4. Excel Video Lecture
Broken image
4. IT Security - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
4. Online Collaboration - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
4. Online Essentials Presentations

This presentation prepares the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, so as to accompany him until the end of the lesson. 

Broken image
4. Spreadsheets - online video

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students. 

Broken image
5. Computer Essentials - Video Lecture

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students. 

Broken image
5. Online Collaboration - Video

This audio video portrays the lecturer delivering the lecture to students. 

Broken image
8 labākie bezmaksas rīki datu apkopošanai

Šajā materiālā ir apskatīti pēc autora domām astoņi labākie bezmaksas tiešsaistes aptauju rīki. Informācijā ietverts autora viedoklis: kam tie ir vislabākie; ievērības cienīgas bezmaksas funkcija; maksas plāni un funkcijas.

Broken image
Atraktīvu videoklipu un prezentāciju izveide, izmantojot PoToon

Prezentācijas ierasti tiek veidotas MS PowerPoint, taču, izmantojot rīku PowToon ir iespēja bezmaksas izveidot animētas un daudz dinamiskākas prezentācijas tiešsaistes vidē. Mācību materiālā soli pa solim demoinstrēta konta izveide un jaunas prezentācijas izveide.

Broken image
Audiovizuālo darbu veidošana

Šajā materiālā jūs varēsiet iepazīties ar mediju projekta veidošanu: fotografēšanu, audio un video materiālu veidošanu. Materiāls ietver arī to, kā paust savas idejas gan komandas biedriem, gan plašākai sabiedrībai. Tādējādi jūs vienlaikus ar radošuma un digitālajām prasmēm attīstīsiet arī sociālās prasmes, kas vajadzīgas, lai īstenotu mediju projektus.

Broken image
Brainstorming techniques to create new innovative ideas

Video about different brainstorming techniques to solve problems and create ideas. “Brainstorming is a good way to pick a lot of thoughts quickly and intuitively. It's best to do this with a group of diverse people, so you have lots of different brains to explore”

Broken image
Ceļvedis datu apstrādē

Personas datu aizsardzības pamatprincipi un regulas skaidrojums. Video lekcija piemērota pamatprincipu apguvei, uzsvars likts uz personas datu apstrādi digitālajā vidē.

Broken image
Color combinations and how to apply them

When it comes to design, finding the perfect color combination can be your winning secret to having an eye-catching creation. You could say, it’s one of the most important steps in creating a polished look. In the material you will find information about the basics of color theory and color combinations.

Broken image
Computing - Teacher Handbook

The ECDL Computing module sets out the skills and competences relating to computational thinking and coding and will guide you through the process of problem solving and creating simple computer programs. Based on the ECDL Computing syllabus, this module will help you understand how to use computational thinking techniques to identify, analyse and solve problems, as well as how to design, write and test simple computer programs using well structured, efficient and accurate code.

Broken image
Computing eNotes

The ECDL Computing module sets out the skills and competences relating to computational thinking and coding and will guide you through the process of problem solving and creating simple computer programs. Based on the ECDL Computing syllabus, this module will help you understand how to use computational thinking techniques to identify, analyse and solve problems, as well as how to design, write and test simple computer programs using well structured, efficient and accurate code.

Broken image
Computing Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Computing Syllabus

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to use computational thinking and coding to create simple computer programs.

Broken image
Creating Digital content

In the realm of online business, digital content should be developed in a way to get new customers, users, and views. Learning material topics: Context and formats of digital content to support entrepreneurship; Creating presentations; Creating and editing simple photo and video content; Developing simple infographics; Introduction to principles and tools for webpage development; Publishing, storing and sharing digital content and Intellectual property rights.

Broken image
Cybersecurity

The Cybersecurity course builds on the general notion of risk online and associated concepts (asset, vulnerability, threat, impact) to drive a general approach to securing one’s digital life. It provides learners with the necessary information to grasp the threats around their digital activities, as well as define appropriate and proportional countermeasures to address those threats. Sign-up for free with Google.

Broken image
Data analysis process

What is the data analysis process? What steps are involved, and how do they relate to the wider discipline of data analytics? In this video, you will find a step-by-step guide to the process, detailing each stage and where it fits into a data analyst’s work!

Broken image
Data Protection - eNotes

The ECDL Data Protection module sets out essential knowledge relating to data protection concepts and principles, data subject rights, the implementation of data protection policies and measures, and regulatory compliance.

Broken image
Data Protection - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Data Protection - Quick Reference Guide

This module sets out essential knowledge relating to data protection concepts and principles, data subject rights, the implementation of data protection policies and measures, and regulatory compliance.

Broken image
Data Protection - Syllabus

This document details the syllabus for the Data Protection module. The syllabus describes, through learning outcomes, the knowledge and skills that a candidate for the Data Protection module should possess. The syllabus also provides the basis for the theory and practice-based test in this module.

Broken image
Datora un interneta lietošanas pamatprasmes

Mācību materiāls paredzēts tiem, kas nekad nav lietojuši datoru un Internetu. Mācību materiālā ir ietvertas tādas tēma, kā datora un interneta lietošanas pamatprasmes, kā arī ar to saistītās iespējas. Materiāls noderēs arī tiem, kam vienkāršā valodā un koncentrēti ir jāizstāsta par datora un interneta lietošanu. 

Broken image
Datu analīzes rīka R pamācība

R ir bezmaksas programmatūras vide statistikas skaitļošanai un attēlošanai. Mājaslapa ir izveidota, lai interesentiem, kas paredzējuši uzsākt darbu ar datorprogammu R, sniegtu iespēju mācīties šo programmu latviešu valodā.

Broken image
Datu attēlošana un vizuālā uztvere

Datu vizualizācija, izmantojot rīku - Microsoft Power BI. Prezentācijā iegūsiet informāciju par aspektiem, ka sjāņem vērā, veidojot grafisku vizualizāciju, kā cilvēks uztver informāciju.

Broken image
Design thinking

The guide describes the entire design thinking process, offers methods for learning the different steps of the process and describes 6 practical examples of application. The manual is complemented by guidelines that allow trainers to try out the design thinking process described in the examples with their own team in order to implement the method in their own organisation or network.

Broken image
Digitālais mārketings

Mācību materiāls ir lieliski piemērots Digitālo mediju praktiķim. Mācību materiālā var atrast informāciju par Digitālā mārketinga elementiem, sociālo mediju platformām, sociālo mediju pārvaldības platformām, sociālo tīklu kontu analīzi. Ietverta informācija par šādiem sociālajiem tīkliem: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram; YouTube, Draugiem.lv un Vimeo. 

Broken image
Digitālo stāstu veidošana

Šajā apmācību materiālā jūs uzzināsiet, kā, izmantojot jaunos digitālos rīkus, ikviens pārliecinošā un emocionālā veidā var izstāstīt savu "patie- so stāstu"; tiks apskatītas digitālo stāstu veidošanas prasmes, sākot ar idejas ģenerēšanu un tēmu analīzi. Uzzināsiet būtiskākos aspektus, kas jāņem vērā, lai radītu emocionālu un spēcīgu digitālo stāstu; tiks apskatītas dažas praktiskas metodes, piemēram, kā viegli izveidot stāsta karti un filmas scenāriju.

Broken image
Dizaina domāšana

Mācību materiāls par dizaina domāšanas darba metodoloģiju. Dizaina domāšana ir process, domāšanas veids un metožu kopums radošu alternatīvu ģenerēšanai, kurā tiek izmantoti antropoloģijas paņēmieni, balstīti cilvēku uzvedībā un vajadzībās. Materiāls apraksta visus dizaina domāšanas posmus - izpēti, problēmas definēšanu, idejas izstrādi, prototipēšanu un testēšanu.

Broken image
Dziļviltojumu (deepfake) atpazīšana

Vārds «deepfake» ir jēdzienu «dziļa mācīšanās» un «viltojums» kombinācija. Dziļviltojumi ir viltoti attēli,video vai audio ieraksti. Dažreiz tajos redzamie cilvēki ir datoru radīti, viltotas personas, kas izskatās un izklausās tā, it kā tie varētu būt īsti cilvēki. Materiālā aprakstīti gan video, gan foto, gan audio dziļviltojumi - kā tos atpazīt.

Broken image
Easy coding – the basics of working with Pixilr

The material focus on development of knowledge and skills of the basics of image processing, implementation of creative IT projects and presenting their results. Learners will learn about: Creating and editing simple photo and video content: Creating and editing digital photos; Most common editing tasks: framing, capturing, slide shows, adding text etc.; Hosting photographs.

Broken image
Essential skills for a customer success manager

How to find a suitable employee? What qualifications you need to look for into a customer success manager, what business processes they cover? 

Broken image
Excel Data Analytics Full Course

Essential Skills For Data Analysis In Excel. This Excel Data Analytics Full Course video will help you understand the various crucial functions available in Excel, such as lookup, H lookup, sumif/s, counif/s, iferror, and others. Finally, you will see how to use the Data Analysis Toolpak to perform various data analysis operations. 

Broken image
Exploring Zoom for communicating with video

The material covers the use of the ZOOM tool for video conferencing - what is ZOOM, how to use it, how to create meetings, how to connect and many other practical issues.

Broken image
Facebook Creative Hub: kā to izmantot?

Kā izveidot Facebook reklāmas bez pašu kampaņas izveides? Uzziniet vairāk šajā video.

Broken image
Free Graphic Design Software

Free and open-source graphic design software are powerful and they offer great tools and features like the paid ones. however not all of them have the same features and they vary in their ease of use or complexity. Tools included: PaintNet, PhotoScape, Vectr, Krita, Gravit Designer, Inkscape, Gimp.

Broken image
GIMP in 20 minutes

Crash course on how to use GIMP explaining most of the basic tools for every day image and graphic editing usage. This guide is especially made for beginners who have little experience in other image editing programs like photoshop.

Broken image
GIMP Tutorial

GIMP provides plenty of tools and resources to take any image and add your own professional touch. Those in web design, graphic artists, and amateur photographers will find that GIMP is a great program that can easily accommodate their image enhancing needs. In the tutorial you will find information about GIMP tools, how to use it.

Broken image
Google analytics from a WordPress perspective

Understanding Google Analytics is the first step towards a more complete understanding of your website and its visitors. In this tutorial, author tries to show you the basics, and introduce to the world of Google Analytics from a WordPress perspective.

Broken image
Google Analytics Tutorial 2022

In this Google Analytics tutorial, you will walk through the steps to get up and running with Google Analytics 4 (GA4) which is the new version of Google Analytics. You will learn how to create an account and property, all about the reports, how to create your own custom exploration reports, configuration options, and how to install the GA4 tag using Google Tag Manager.

Broken image
Google diska lietošana

Google disks ir droša vieta visiem jūsu failiem un ļauj tos sasniegt no jebkura viedtālruņa, planšetdatora vai datora. Koplietojiet savus failus ar citiem, kopīgi rediģējiet un veidojiet jaunus. Mācību materiālā uzskatāmi parādīta datņu veidošana, uzglabāšana un dalīšanās ar tām.

Broken image
Google Search Console: lapas darbības atskaite

Google Search Console (GSC) ir lielisks rīks, kuru izmantot, lai analizētu mājas lapas darbību: populārākie atslēgvārdi, sadaļas u.c. GSC iespējas ir vēl daudz plašākas par video apskatīto - šajā video ir izklāstītas būtiskākās pamata lietas.

Broken image
Google veidlapu veidošana

Google veidlapas paredzētas atgriezeniskās saites veidošanai ar auditoriju. Ar Google veidlapām ir iespējams ne tikai ātri veikt aptauju, bet arī izveidot rezervāciju sarakstus, apkopot informāciju u.c.  Mācību materiālā uzskatāmi un pa soļiem varēsi iemācīties veidlapu lietošanu.

Broken image
Graphic Design Trends

Want to produce something amazing but just don't have the time to put it all together? Take the fuss out of creative production with a subscription to Envato Elements. With unlimited access to all the digital creative assets and templates you could ever possibly need, you can streamline your workflow to produce better content quicker!

Broken image
Hands-On Power BI Tutorial

This full free class is designed for those who have little experience with Power BI to give a better understanding of how end-to-end solutions can be designed. This course covers how to load data with Power BI Desktop, how to use some basic DAX, and create amazing visualizations on your data.

Broken image
How to animate anything in Blender

Video about how to animate 3D graphics in program Blender. In this tutorial participants will learn 4 different ways to animate in Blender, with tips and tricks on how to improve animations. 

Broken image
How to become a data analyst

A step-by-step guide: Get a foundational education; Build your technical skills; Work on projects with real data; Develop a portfolio of your work; Practice presenting your findings; Get an entry-level data analyst job; Consider certification or an advanced degree.

Broken image
How to use Microsoft Power BI

In this step-by-step tutorial video, learn how to get started using Microsoft Power BI. Power BI allows you to get insight from your business data. This is an introductory overview of Power BI to get you started.

Broken image
How To Use TRELLO for Beginners

This material will be useful if you want to increase your productivity using a project management tool. In this metrial you will learn about one of the management tools - Trello. Here's how to use Trello for beginners. 

Broken image
ICT and online security

Information security is related to computer security. Information protection can be achieved by realizing protection against computer viruses and hackers, computer damage, by granting passwords and restricting access rights, and regular duplication of important data. Using this study material, you will acquire knowledge and skills about these issues.

Broken image
Ieteikumi informācijas pārbaudīšanai internetā

Ieteikumi, kā izvērtēt un pārbaudīt, vai publicētajai informācijai var uzticēties.

Broken image
Image Editing - eNotes

This ECDL Image Editing module enables you to understand the main concepts underlying digital images and how to use image editing software. You will learn how to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Image Editing - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to understand the main concepts underlying digital images and to use an image editing application to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Image Editing Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Image Editing Syllabus

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to understand the main concepts underlying digital images and to use an image editing application to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
iPiccy.com: bezmaksas rīks foto apstrādei, dizainu un kolāžu veidošanai

Šis rīks https://ipiccy.com noteikti nav populārāko un zināmāko rīku sarakstā, bet sniedz ļoti daudz un plašas iespējas ērtai foto rediģēšanai, kā arī kolāžu izveidei. Tas var kalpot kā rīks, lai ātri izveidotu vizuāļus sociālo mediju vajadzībām, dažādus bannerus, grafikus izmantošanai mājaslapā u.c. Rīks ir pilnībā bez maksas un reģistrācija nav obligāta.

Broken image
IT Security - eNotes

This module highlights skills and knowledge relating to the importance of secure information and data, physical security, privacy and identity theft. At the end of this module you will be able to demonstrate competency in these areas, and carry out your online activities in a safe manner. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, you will be in a position to become certified in an international standard in this area – ECDL IT Security.

Broken image
IT Security - Quick Reference Guide

This module sets out concepts relating to the secure use of ICT in daily life and skills used to maintain a secure network connection, use the Internet safely and securely, and manage data and information appropriately.

Broken image
IT Security Syllabus

This module sets out concepts relating to the secure use of ICT in daily life and skills used to maintain a secure network connection, use the Internet safely and securely, and manage data and information appropriately

Broken image
Izklājlapas lietotne MS Excel - populārākie datu formāti

Šajā video materiālā ir iespēja iepazīties ar datu formātiem - grāmatvedības, decimālais, procenti, decimāldaļu noapaļošana.

Broken image
Izklājlapas lietotnes MS Excel formulas, funkcija AutoSum

MS Excel ir populārākais rīks datu analīzei un apstrādei. Šajā mācību materiālā ir iespējams apgūt formulu veidošanas pamatprincipus, kā arī iebūvētās funkcijas AutoSum pielietošanu. Materiāls ir paredzēts visiem tiem, kuri vēlas apgūt aprēķinu veidošanas pamatus ar izklājlapu lietotni MS Excel.

Broken image
Kā izveidot Google kontu un Google Chrome profilu

Uzziniet, kā izveidot jaunu Google kontu un kā izveidot savai lietošanas ērtībai arī atsevišķu Google Chrome pārlūkprogrammas profilu, piemēram, lai nodalītu darba lietas no privātā konta.

Broken image
Kāpēc ir nepieciešams testēt e-komercijas aplikācijas?

Rakstā skaidrots, kāpēc nepieciešams veikt testēšanu, aprakstīta atšķirība starp funkcionālo un nefunkcionālo testēšanu. Materiālā uzskaitītas arī lietas, kas ir jāpārbauda tipiskā e-komercijas produktā.

Broken image
Kiberhigiēnas pamati

Materiālā atrodamas tēmas, kuras uzlabos zināšanas par kiberdrošību. Ietvertas tādas tēmas kā publiskie WiFi tīkli, to konfigurēšana, attālināta piekļuve tīklam, e-pasts un tā konfigurācija, tīkla iekārtas privātai lietošanai un darba vajadzībām, mobilās un gudrās ierīces, datu glabāšana un kiberzināšanas pret kiberkrāpniecību. 

Broken image
Klientu apkalpošanas pamati

Bezmaksas e-kurss, lai pieslēgtos - izmanto Google pasi. E-kursa saturs: paņēmieni, kā veidot labvēlīgu komunikāciju ar klientu; padomi, kā sniegt izcilu servisu; kā izvairīties no iespējamiem konfliktiem; balss toņa, ķermeņa valodas un žestu nozīme; kā iejusties klienta ādā, empātija pret klientu; kā piemeklēt vislabāko pieeju tieši konkrētajam cilvēkam un konkrētajai situācijai; kā runāt ar “sarežģītajiem” klientiem.

Broken image
Krāsu teorija, modeļi un grafikas veidi

Informatīvais materiāls iepazīstina ar grafikas pamatiem - krāsu teorijau (12 krāsu apli), krāsu modeļiem un digitālās grafikas veidiem - rastra un vektorgrafiku. Tāpat iespējams uzzināt, kur tiek pielietoti konkrētie krāsu modeļi (RGB, CMYK), kādas iekārtas tos izmanto. 

Broken image
Mājaslapas lietojamības testēšanas rīki un to apskats

Testēšanas rīki ir ārēja palīdzība lietojamības testēšanā, kas atvieglo šo procesu. Tas ļauj atklāt lietas, par kurām tu pat varbūt neiedomātos. Lietojamība ir stāsts par lietotāju pieredzi (UX) jeb to, cik viegli mājas lapas apmeklētājs var izpildīt galvenos uzdevumus. Materiāls apraksta rīkus, ar kuriem iespējams novērtēt dažādus kritērijus.

Broken image
Mājaslapu izveide un attālu apstrāde

Šī mācību kursa mērķis ir apgūt pamata WEB programmēšanas valodas un attēlu grafisko apstrādi, īpaši liekot uzsvaru uz satura pārvaldības sistēmu (CMS). Ar šī materiāla palīdzību iespējams iegūt padziļinātāku izpratni par tehnoloģiskiem un saturiskiem jautājumiem, veidojot un pārvaldot mājaslapas.

Broken image
Microsoft PowerBI izmantošana

8 nodarbības, kurās pastāstīts par PowerBi izmantošanas porincipiem un pielietošanas mērķiem. 

Broken image
Microsoft PowerBI uzstādīšana

Video instrukcija, kā uzstādīt Mocrosoft Power BI Desktop versiju.

Broken image
Modernas prezentācijas metodes

Praktiski padomi efektīvas komunikācijas trenēšanai. Vebinārā var iepazīties ar efektīvu prezentācijas uzbūvi, vizualizāciju, auditorijas uzrunāšanu - vēstījumiem un formu, sagatavošanos prezentācijai, mītiem par prezentāciju, prezentācijas ciklu un ritmu, slaidu noformējumu, instrumentiem un idejām, kā "pārdot" savu ideju.

Broken image
Mozello lapas izveide un satura noformēšana

Video par Mozello.lv lapas izveidi, struktūras veidošanu, dizaina maiņu un galvenajām satura noformēšanas iespējām.

Broken image
MS Excel - loģiskā funkcija IF

Funkciju IF izmanto, lai pierādītu vienu no divām varbūtībām, piemēram, kuram darbiniekam pienākas prēmija vai nepienākas prēmija, ņemot vērā kaut kādu nosacījumu. 

Broken image
MS Excel statistiskās funkcijas - Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs

Šajā mācību materiālā tiks nodemonstrēts statistisko funkciju, kuras paredzētas dažāda veida skaita noteikšanai. Statistiskās funkcijas izmantojamas datu analīzei.

Broken image
MS Teams platformas drošības iestatījumi

MICROSOFT TEAMS: Ieteikumi drošākai MS Teams tiešsaistes sapulču rīkošanai, tā, lai to neiztraucētu neaicināti dalībnieki.

Broken image
MySQL - The Basics

 Learn the basics of relational databases by recreating company's database with raw SQL.

Broken image
OBS Studio video straumēšanai internetā

Ar mācību materiāla palīdzību iespējams apgūt OBS Studio lietojumprogrammas lietošanu video straumēšanai internetā. OBS Studio ir atvērtā koda bezmaksas lietojumprogramma video ierakstīšanai un straumēšanai internetā gan amatieru, gan profesionālā līmenī. Mācību materiāls sastāv no 3 daļām: 1) Datora kameras lietošana 2) OBS lietošana ekrāna ierakstīšanai 3) Satura straumēšana.

Broken image
Online Collaboration - eNotes

This module covers the key skills needed to understand the main concepts relating to online collaboration and cloud computing. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, one will be in a position to become certified in this area.

Broken image
Password Checkers and Managers

Resorce explains how he uses free apps to check the strength of passwords and to store the complicated passwords recommended by password managers.

Broken image
Personas datu apstrāde un aizsardzība digitālajā vidē

Video lekcijā var atrast atbildes uz jautājumiem par personas datu apstrādi, kad darba process notiek attālināti. Praktiskās nepieciešamības šādos apstākļos: vienota datu glabāšanai, piekļuve nepieciešamajai informācijai; saziņa digitālajā vidē; preventīvas darbības - ļaunprātīga e-pastu atpazīšana, rīki.

Broken image
Photo editing with Microsoft Photo

The webinar covers the free Microsoft photo tool, how to apply basic image processing options.

Broken image
PHP programmēšana iesācējiem

Teorētisks materiāls par PHP programmēšanas pamatiem. Ietvertas tēmas: kas ir PHP, PHP sintakse, mainīgo definēšana un operatori, mainīgo apgabals, datu tipi, izteiksmes, funkcijas un kontroles struktūra. Materiāls veidots kā mācību materiāls, tajā atrodami arī uzdevumi.

Broken image
Powerful features Excel has to offer to analyze data

Wiki-style tutorial with step-by-step instructions on how to analyse data using Excel. The tutorial includes figures with explanations.

Broken image
Presentations - eNotes

The ability to create and deliver an engaging presentation is a vital component of your work, particularly if you are expected to communicate information and ideas to others. With ECDL Presentation you will learn how to comfortably utilise presentation software and will be provided with the tools to develop your presentation skills.

Broken image
Presentations - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Presentations - Quick Reference Guide

This module requires the candidate to demonstrate competence in using presentation software.

Broken image
Preventīvās metodes WEB Aplikāciju drošības uzlabošanai

Materiālā apskatītās tēmas: drošas web aplikācijas izstrāde; top 10 ievainojamības; preventīvu metožu klāsts; drošības prasības, vadlīnijas un mehānismi; drošības testi un testēšana; testēšana izstrādes laikā; apdraudējums un ievainojamības. 

Broken image
Productive Online Meetings

7 Powerful Tips for Highly Productive Online Meetings. Find out: How to make an online meeting fun; How to hold productive online meetings; Popular online meeting platforms (Zoom, Google Meet, GoToMeeting; Microsoft Teams).

Broken image
Programmatūras testēšana

Mācību materiālā var iegūt atbildes uz jautājumiem - ko nozīmē testēšana un kvalitātes nodrošināšana. Ievadā skaidrots arī - ka sir IT, kas ir programmatūras izstrāde un kvalitāte. Noslēgumā iegūsiet arī informāciju par testētāja profesiju.

Broken image
Programmatūras testēšanas rokasgrāmata

Materiāls dod plašu ieskatu testēšanā - testēšanas pamatjēdzieni; testēšanas veidi; testēšanas pieejas; testēšanas vieta programmatūras izstrādes dzīves ciklā; testēšanas līmeņi; nefunkcionālā testēšana; testēšanas dokumentācija; testēšanas komanda un testēšanas rīki un to veidi.

Broken image
Project Evaluation Review Technique (PERT)

The Project Evaluation Review Technique, or PERT, is used to identify the time it takes to finish a particular task or activity.

Broken image
Project management

An introduction to project management in the form of a presentation. You will learn about common project terminology and see different examples of projects. Learning outcome: Understand the Project development /project methodology and how that will help develop digital heritage.

Broken image
Projektu vadības pamati

Pēc šī moduļa apgūšanas jūs spēsiet definēt projekta jēdzienu, paskaidrot projekta vadī- bas nozīmi, uzrakstīt īsu projekta aprakstu, de- finēt mērķus un sagaidāmos rezultātus, sadalīt projektu mazākās komponentēs, izveidot ak- tivitāšu grafiku un plānot projekta personāla pienākumus.

Broken image
Prototipu testēšana

Lai kāds prototips tiktu testēts un kāds testēšanas veids būtu lietots, testa procesa būtība saglabājas līdzīga. Lai sagatavotos testam un vadītu to, ir jāveic noteiktas darbības. Materiāls apraksta būtiskāko, kas jāņem vērā katrā solī.

Broken image
Prototipu testu veidi dažādiem mērķiem

Mācību materiāls ir par prototipu testēšanu. Tas ir viens no dizaina domāšanas noslēdzošajiem soļiem. Testēšanas nianses būs atkarīgas no tā, kāda veida un precizitātes prototips, ar kādu auditoriju tiek testēts. Dažāds ir arī testu norises veids. Mācību materiāls apraksta testēšanas veidus, kas izriet no tā, kāda veida prototips tiek testēts.

Broken image
Riski, lietojot sociālos tīklus

Materiālā apkopoti riski, lietojot sociālos tīklus un komunikācijas platformas - WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, Skype un YouTube.

Broken image
Sadarbības rīki tiešsaistē

Mācību materiālā skaidrots, kā tiešsaistes sadarbības rīkus jeb platformas izmantot dažādās dzīves situācijās - darbā, mācībās, sociālajās un sabiedriskajās aktivitātēs. Īpaša uzmanība pievērsta kopīgu projektu radīšanai, daloties ar nepieciešamajiem failiem tiešsaistē, organizējot vebinārus un sanāksmes attālināti. Nozīmīgi ir arī aplūkotie jautājumi vispārīgi par ētiku, drošību un autortiesībām.

Broken image
Sociālie mediji

Mācību materiālā var iegūt informāciju par to, kā noteikt savu auditoriju sociālajos tīklos, satura veidi un ieteikumi to izmantošanai, biežāk pieļautās kļūdas sociālajos medijos u.c. Tāpat ietverta informācija un ieteikumi vizualizāciju vedošanai, vizualizāciju rīku piemēri.

Broken image
The 8 Must-Have Tools for Flawless Customer Success

In this video, the lecturer is going to share the 8 tools that you need for your customer success process.

Broken image
The data protection principles of the GDPR

The principles of GDPR explained crisp and simple. "Ban subject to permission", "Purpose limitation", "Storage limitation", "Data minimisation" In addition to these principles, the EU General Data Protection Regulation also addresses the rights of data subjects whose data is being collected and processed. 

Broken image
The Logo Design Process

In Tutorial, you will get through a full logo design project, from start to finish.

Broken image
The Modern JavaScript Tutorial

How it's done now. From the basics to advanced topics with simple, but detailed explanations.

Broken image
The SQL Tutorial for Data Analysis

This tutorial is designed for people who want to answer questions with data.

Broken image
Tools to Create an Infographic

Infographics are such a fun and effective visual way to display information. There are so many tools being released every day allowing us to easily create better and better images— including infographics—to share and use in our marketing efforts. The material examines the 12 best tools for creating infographics.

Broken image
Top 10 Data Analytics Tools

In this article, you will find overview about the following Data Analytics Tools: R and Python; Microsoft Excel; Tableau; RapidMiner; KNIME; Power BI; Apache; Spark; QlikView; Talend; Splunk.

Broken image
Top free Antivirus software

The material describes the 10 best antivirus programs that are free to download. Each tool is described with both pros and cons.

Broken image
Using Creative Commons content

This material includes a free online tutorial on how to use CC content and where to search for Creative Commons images or videos.

Broken image
Using Databases - eNotes

This module covers the key functions and characteristics of databases and how to organise and operate them. Once you have developed the skills and knowledge set out in this book, you will be in a position to become certified in an international standard in this area - ECDL Using Databases.

Broken image
Using Databases - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Using Databases - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to understanding the concept of a database and demonstrating competence in using a database application.

Broken image
Using Databases - Syllabus

This module sets out essential concepts and skills relating to understanding the concept of a database and demonstrating competence in using a database application.

Broken image
Using Databases - Video

This video guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Video apstrāde

Mācību materiāls ietver informāciju par pilnu video veidošanas ciklu - sākot no idejas un scenārija veidošanas līdz video pēcapstrādei. Materiālā ir ietverta informācija arī par fotografēšanu, kameru veidiem, video standartiem, kameru sastāvdaļām, kameras darbību, kameras kustību, pozīciju, kā arī kadrēšanu un video rediģēšanu.

Broken image
Videoapstrādes programmas "DaVinci Resolve 16" lietošana

DaVinci Resolve 16 ir pasaulē vienīgais risinājums, kas apvieno profesionālu 8K rediģēšanu, krāsu korekciju, vizuālos efektus un audio pēcapstrādi vienā programmatūras rīkā! Mācību materiāls satur 2 video instrukcijas: 1) Programmas lejupielāde, instalēšana un uzstādīšana 2) Video montāžas, teksta un grafias lietošanas pamati.

Broken image
Vizualizācijas rīki un digitālās kampaņas

Sociālie tīkli nav iedomājami bez vizualizācijām un attēlu apstrādes. Mācību materiāls sniedz informāciju par dažādu vizualizāciju - plakātu; komiksu, infografiku un prezentāciju - veidošanu un rīkiem, ar kuriem to paveikt. Tāpat materiālā var uzzināt par Digitālo kampaņu un aptauju organizēšanas rīkiem, Datu aizsardzības, privātuma un e-drošības principiem tiešsaistes sadarbībā, intelektuālā īpašuma tiesībām.

Broken image
Web Editing - eNotes

This ECDL Image Editing module enables you to understand the main concepts underlying digital images and how to use image editing software. You will learn how to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Web Editing - Presentation

This presentation guides and accompanies the learner throughout his learning journey, starting from the very basic, until the end of the lesson.

Broken image
Web Editing - Quick Reference Guide

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to understand the main concepts underlying digital images and to use an image editing application to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
Web Editing - Syllabus

This module sets out essential concepts and skills relating to the ability to understand the main concepts underlying digital images and to use an image editing application to enhance images, apply effects, and prepare an image for printing and publishing.

Broken image
What is Data Analysis: Methods, Process and Types

Table of content: What Is Data Analysis? Why is Data Analysis Important? What Is the Data Analysis Process? What Is the Importance of Data Analysis in Research? What is Data Analysis: Types of Data Analysis.

Broken image
What is Data Protection and why do you need it?

Data protection comes down to one process: safeguarding important information. Data can be corrupted, compromised, and lost, and as data grows, developing and executing effective strategies for maintaining data availability and integrity become paramount for businesses. The material examines the data protection system.

Broken image
What is Waterfall Project Management?

Waterfall Project Management is a specific approach to tackling a project. It is linear and follows a series of stages or phases.

Broken image
WordPress Tutorial For Beginners

Building a website is one of the most fascinating areas in the online world, as it has allowed just about anyone the ability to craft their own site.

Broken image
YouTube lietošana, Google konta izveide

Mācību materiālā soli pa solim parādīta Google konta izveide, kā arī video pievienošana un apstrāde YouTube kontā. Mācību materiāls veidots ar mērķi veidot mācību saturu, taču šie YouTube lietošanas principi ir attiecināmi uz jebkuru lietotāju.

Broken image
ZOOM platformas drošības iestatījumi

Ieteikumi drošākai publisku tiešsaistes sapulču rīkošanai, izmantojot Zoom platformu tā, lai to neiztraucētu neaicināti dalībnieki. Šajā materiālā ir apkopoti ieteikumi iestatījumiem, kas nodrošinās, lai Jūsu organizētās sapulces netiktutraucētas.

Augšup

Projekta īstenošana:

grant logo

Starptautiskas partnerības projekts Women4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

© WOMEN4IT2022